INSURANCE

วิริยะประกันภัย สนับสนุน “ค่ายสารคดี” ครั้งที่ 17 ร่วมสร้างนักผลิตคอนเทนต์สารคดีรุ่นใหม่

นายพงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ รองผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดโครงการ “ค่ายสารคดี นักเขียนและช่างภาพ” ครั้งที่ 17 ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่กลับบ้านเกิด” (Road to Hometown) ซึ่ง นิตยสารสารคดี สำนักพิมพ์สารคดี ในนามบริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด ร่วมกับ องค์กรพันธมิตร จัดขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ผู้มีใจรักในการเขียนและการถ่ายภาพ ได้ร่วมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้และสร้างสรรค์งานด้านสารคดี ผ่านหลักสูตรเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติ และครั้งแรกกับหลักสูตรอบรม “วิดีโอครีเอเตอร์” ที่จะเชิญชวนนักถ่ายทำวีดิโอรุ่นใหม่มาร่วมสร้างคอนเทนต์สนุกๆ อีกด้วย

โดยมีครูเขียน ครูภาพ จากกองบรรณาธิการสารคดี และครูวีดิโอระดับแนวหน้าของประเทศ มาร่วมถ่ายทอดความรู้อย่างใกล้ชิด ณ ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธุ์ ชั้น 3 อาคารวิริยะประกันภัย ลุมพินี กรุงเทพฯ

สำหรับโครงการ “ค่ายสารคดี” บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยโครงการฯ มุ่งเน้นสร้างนักสื่อสารรุ่นใหม่ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวผ่านงานเขียนและภาพถ่ายสารคดีอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งโครงการฯ ในปีนี้ ยังได้มีการเปิดอบรมนักถ่ายทำวิดีโอหรือวิดีโอครีเอเตอร์ เพื่อสร้างสรรค์สื่อใหม่ที่น่าสนใจและเข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้น แต่ยังคงคุณภาพและเข้มข้นแบบค่ายสารคดี

โดยมีผู้สมัคร 17 นักเขียน 17 ช่างภาพ และ 17 วิดีโอครีเอเตอร์ เข้าร่วมโครงการฯ เป็นระยะเวลา 5 เดือน (มิถุนายน – ตุลาคม 65) ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับการคัดสรรจะได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารสารคดี และเผยแพร่ผ่านสื่ออนไลน์ของนิตยสารสารคดี เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนในสังคมได้ร่วมกันสร้าง “คนบันทึกสังคม” ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางต่อไป

ใส่ความเห็น