ENERGY

โออาร์ จับมือ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ขยายเครือข่ายสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ

โออาร์ จับมือ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ขยายเครือข่ายสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ อำนวยความสะดวกผู้ใช้รถไฟฟ้า ในโรงแรมและรีสอร์ท 30 แห่งทั่วประเทศไทย

นายภาณุพันธ์ ทรัพย์จรัสแสง ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสถานีบริการและผู้อำนวยการ โครงการ EV Station PluZ พร้อมด้วย นายพีรเวท ณ ระนอง ผู้จัดการส่วนพัฒนาตลาดรัฐและพาณิชย์และหัวหน้าทีมเครือข่าย EV Station PluZ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) และ นายยาคอบ เฮลเก้น รองประธานภาคพื้นประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมด้วย นายศราวานารัช สวามิดาสสัน ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม ภาคพื้นประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์ สิงคโปร์ และมัลดีฟส์ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมพิธีลงนามสัญญาติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ ในพื้นที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือแมริออทในประเทศไทย โดยจะติดตั้งรวม 30 แห่งทั่วประเทศ ถือเป็นการขยายเครือข่ายการให้บริการสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ ซึ่งคาดว่าจะทยอยติดตั้งแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2566

นายภาณุพันธ์ กล่าวว่า โออาร์ มุ่งมั่นผลักดันการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการเดินทางและการขนส่งให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในประเทศ และก้าวสู่การเป็นผู้นำในระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและภาคธุรกิจไม่ว่าจะต้องการพลังงานชนิดใดสำหรับการเดินทาง เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ ตามพันธกิจ Seamless Mobility การร่วมมือกับแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งถือว่าเป็นผู้นำธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ ในพื้นที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือแมริออทรวม 30 แห่งทั่วประเทศ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าผู้ใช้รถไฟฟ้าให้สามารถเข้าถึงสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Statoin PluZ ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่หันมาใช้รถไฟฟ้าและให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น อีกทั้งยังมีโมบายแอปพลิเคชั่น ‘EV Station PluZ’ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน EV Station PluZ ทั้งการจองเข้าชาร์จ ชำระเงิน และตรวจสอบประวัติการใช้งาน รวมทั้งยังสามารถแจ้งข้อมูลสถานะของสถานีชาร์จแต่ละแห่ง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมเวลาการเข้าชาร์จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความร่วมมือในครั้งนี้นอกจากจะเป็นไปตามพันธกิจ Seamless Mobility ของ โออาร์ หรือการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจพลังงานแบบผสมผสานเพื่อการเคลื่อนที่อย่างไร้รอยต่อ พร้อมตอบโจทย์คนเดินทางทุกรูปแบบแล้ว ยังเป็นอีกก้าวสำคัญของ โออาร์ สู่การเป็นผู้นำในระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) ต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังสอดคล้องกับหนึ่งในเป้าหมายของ โออาร์ ในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมตลอดทั้งการดำเนินธุรกิจ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด ผ่านการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย

นายยาคอบ กล่าวว่า เรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับ โออาร์ ในครั้งนี้ นับเป็นบทบาทที่สำคัญที่จะทำให้โครงสร้างการคมนาคมของประเทศไทยมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยเราได้บูรณาการความยั่งยืนเข้าไว้ในทุกมิติของการดำเนินการ และโครงการนี้คือการขยายภารกิจในการสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สถานีชาร์จรถยนต์ EV Station PluZ ที่จะติดตั้งที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือแมริออทกว่า 30 แห่งในประเทศไทยจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของเรา อีกทั้งยังสร้างแรงจูงใจในการใช้รถยนต์ไฟฟ้า นี่คือภารกิจที่ วิน-วิน สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกคน

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Serve360 ยุทธศาสตร์ทางด้านความยั่งยืนของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งทุ่มเทให้กับการสร้างผลกระทบในทางบวกในทุกที่ที่บริษัทดำเนินกิจการ ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ serve360.marriott.com

 

ใส่ความเห็น