INSURANCE

ทิพยประกันภัยเข้าเฝ้า ถวายสักการะและรับประทานพร จาก”สมเด็จพระสังฆราช”

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานให้ ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทิพยประกันภัย และคณะฯ เข้าเฝ้ากราบถวายเครื่องสักการะและรับประทานพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ใส่ความเห็น