ENERGY

กฟผ. เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 เสริมพลังไฟให้ “ไข่มุกแห่งอันดามัน”

กฟผ. เดินหน้าพัฒนาระบบไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ต เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 เพิ่มความสามารถส่งจ่ายไฟฟ้าและสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้า พร้อมรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการลงทุนในระยะยาว

นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 เพื่อส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่จังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นทางการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนชุมชน ผู้บริหารและพนักงาน กฟผ. สื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นายอำนวย พิณสุวรรณ ล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต ถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ เป็นจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นลำดับ 2 ของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร มีแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามและทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จนได้รับขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งอันดามัน” โดยตั้งเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการ ในระดับนานาชาติ และการพัฒนาที่ยั่งยืน การมีโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าที่มั่นคงและเพียงพอ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในระยะยาว การเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 นับเป็นข่าวดีของจังหวัดภูเก็ต ที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่มีศักยภาพ พร้อมรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้นในอนาคต ทำให้เดินหน้าพัฒนาสู่เป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้อย่างเต็มที่

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร กล่าวว่า กฟผ. มีภารกิจดูแลรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ ได้เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นของภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตในระยะยาวอย่างยั่งยืน เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงเป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ และมีสถิติการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นร้อยละ 7-10 ต่อปี กฟผ. ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ระยะที่ 1 และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 แห่งใหม่ เพื่อรับไฟฟ้าจากสายส่งไฟฟ้าแรงสูงระดับแรงดันสูงสุด 500 กิโลโวลต์ (kV) จากภาคกลางลงสู่ภาคใต้เส้นใหม่ ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ เริ่มจ่ายไฟเข้าสู่ระบบเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา

สำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 เป็นสถานีไฟฟ้าแรงสูงแบบใช้ฉนวนก๊าซ (Gas Insulated Substation: GIS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างน้อยลง โดยเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าจากภาคกลางผ่านสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางสะพาน2 – สุราษฎร์ธานี2 และสิ้นสุดที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 รวมระยะทาง 504 กิโลเมตร ถือเป็นการเชื่อมโยงพลังงานไฟฟ้าระดับแรงดันสูงสุด 500 kV เส้นแรกของภาคใต้ และเส้นที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ช่วยเพิ่มความสามารถในการส่งจ่ายพลังไฟฟ้าจากภาคกลางสู่ภาคใต้มากกว่า 2 เท่า จากเดิม 700 เมกะวัตต์ เป็น 1,600 เมกะวัตต์ และเพิ่มความสามารถในการส่งจ่ายไฟฟ้าให้แก่จังหวัดภูเก็ตในอนาคต การันตีความพร้อมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระยะยาวอย่างยั่งยืน

 

ใส่ความเห็น