INSURANCE

วิริยะประกันภัย เดินหน้าเปิดจุดรอตรวจสอบอุบัติเหตุ เพิ่มช่องทางบริการในปั๊มน้ำมันทั่วประเทศ

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนายบรรพต เกลี้ยงลำยอง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนงานสินไหมทดแทนส่วนหน้า ร่วมงานพิธีเปิด “จุดรอตรวจสอบอุบัติเหตุ” ซึ่งบริษัทดำเนินการจัดตั้งขึ้นในพื้นที่ที่เป็นรอยต่อศูนย์ฯกาญจนาภิเษกและศูนย์ฯบางพลัด เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีผู้บริหารและพนักงานวิริยะประกันภัย ในสังกัดฝ่ายปฏิบัติการภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯ) ด้านศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ร่วมเปิดจุดตรวจสอบอุบัติเหตุในครั้งนี้ ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ถนนกาญจนาภิเษก ตลิ่งชั่น กรุงเทพมหานคร

สำหรับในปี 2565 หนึ่งในภารกิจการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้กลยุทธ์ “เข้าใจ เข้าถึง เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัย” คือการมุ่งเน้นการพัฒนาเรื่องของการบริการหลังการขายและการดูแลเรื่องสินไหมทดแทน โดยบริษัทได้ดำเนินการขยายจุดบริการให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะมีศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนในแต่ละจังหวัดที่ครอบคลุมทุกทิศทั่วไทยแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดตั้ง “จุดรอตรวจสอบอุบัติเหตุ” ขึ้นในพื้นที่ที่เป็นรอยต่อของจังหวัด หรือพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมัน เพื่อให้พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของบริษัทฯ สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

ทั้งนี้การเลือกพื้นที่ในการจัดตั้งจุดรอตรวจสอบอุบัติเหตุ บริษัทวิเคราะห์จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่บริษัทฯ ได้รวบรวมไว้ และจัดทำเป็นโครงการเผยแพร่ข้อมูลจุดเสี่ยงทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนตระหนักและระวัดระวังในการขับผ่านบริเวณจุดเสี่ยงเหล่านี้ ตลอดไปถึงการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อลดอุบัติเหตุจราจร

ใส่ความเห็น