กรอบดัชนีหุ้นไทย
FUND

บลจ.กรุงศรี รับ10 รางวัลคุณภาพจากสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นางสุภาพร ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) เปิดเผยว่า “ตั้งแต่ต้นปีจนถึงไตรมาส 2 ของปี 2565 บริษัทได้รับมอบรางวัลจากสถาบันชั้นนำระดับสากล จำนวนรวมทั้งสิ้น 10 รางวัล สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงศักยภาพและความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารจัดการกองทุน โดยรางวัลดังกล่าวประกอบด้วย

รางวัล Most Trusted Financial Service Company จาก Bangkok Post Readers’ Choice Award 2021 ที่มาจากคะแนนเสียงโหวตของผู้อ่านหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ในแคมเปญ

รางวัล Asset Management Company of the Year Thailand (ได้รับเป็นปีที่ 4) รางวัล Pension Fund Manager of the Year Thailand (ได้รับเป็นปีที่ 2) และ รางวัล Most Innovative Investment Product (KFCMEGA) Thailand จากนิตยสาร Global Banking & Finance Review (UK)

รางวัล Best Bond Manager (ได้รับเป็นปีที่ 3) และรางวัล Best Equity Manager จากนิตยสาร Asia Asset Management Magazine (HK)

รางวัล Fund House of the Year, Thailand จากนิตยสาร Asian Investor (HK)

รางวัล Best Fixed Income House, Thailand (ได้รับเป็นปีที่ 2) จากนิตยสาร Fund Selector Asia (HK)

รางวัล Best Mutual Fund House – Thailand (ได้รับเป็นปีที่ 2) และ รางวัล Most Innovative Asset Management Products Initiative – Thailand (ได้รับเป็นปีที่ 2) สำหรับกองทุน KFFVPE-UI จากนิตยสาร International Finance (UK)

ทั้งนี้ การพิจารณาตัดสินรางวัลจะมาจากผลการดำเนินงานของกองทุนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกองทุนหุ้นและตราสารหนี้ที่มีผลการดำเนินงานที่ดีแม้ว่าปีที่ผ่านมาสภาวะตลาดการลงทุนมีความผันผวนเพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์ต่างๆ และการเติบโตของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) ตลอดจนกระบวนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนและสอดคล้องกับสภาวะตลาด” นางสุภาพร กล่าว

ใส่ความเห็น