LIFESTYLE

CK & BEM ห่วงใย สู้ภัยโควิด-19 มอบวัคซีน “โมเดอร์นา” ฟรี ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6อีก 3,000 เข็ม

ยักษ์ลงทุน – บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK) ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ขานรับนโยบายภาครัฐ เปิดเมืองปลอดภัย ด้วยการมอบวัคซีน “โมเดอร์นา”ให้แก่ประชาชนฟรี!! ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 จำนวน 3,000 เข็ม

CK & BEM ขอเชิญชวนให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือผู้ที่ต้องการรับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข้ารับบริการฉีดวัคซีน “Moderna” ฟรี จำนวน 3,000 เข็ม เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ภายใต้โครงการ CK & BEM ห่วงใย สู้ภัยโควิด-19 โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไป คนไทย คนต่างด้าว และทุกสัญชาติ ที่มีภูมิลำเนาและพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป (ผู้ที่มีอายุ 12-17 ปีต้องมีเอกสารยินยอมจากผู้ปกครอง) มารับบริการวัคซีนได้ทุกเข็ม ตามระยะเวลาการฉีดวัคซีนที่กรมควบคุมโรคกำหนด ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน QR Code ตั้งแต่วันนี้ – 23 มิถุนายน 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวน โดยแบ่งการให้บริการฉีดวัคซีน ดังนี้

  • วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 00-15.00 น. จำนวน 1,500 คนต่อวัน ณ ห้องสุพรรณิการ์ อาคารวิริยะถาวร ชั้น 4 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สถานี สุทธิสาร ทางออกที่ 4 มีรถตู้บริการรับ-ส่งทุก 10 นาที หรือ รถประจำทาง สาย 54,74,117 และ 204
  • วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 00-15.00 น.จำนวน 1,500 คนต่อวัน ณ รถไฟฟ้า MRT สถานีสวนจตุจักร บริเวณชั้นร้านค้า Metro Mall ใกล้ทางออกที่ 2 และ 3

สำหรับผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์โปรดแสดงบัตรประชาชนตัวจริง หรือบัตรต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ ตามวันและเวลานัดหมายเพื่อรับการฉีดวัคซีน และสำหรับท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถ Walk In เพื่อเข้ารับบริการได้ในวันฉีดวัคซีน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Email: bemfightscovid@gmail.com หรือศูนย์บริการข้อมูลโทร 02-624-5200 หรือติดตามทางช่องทางต่างๆได้ที่

เฟซบุ๊ก: MRT Bangkok Metro / ทวิตเตอร์: MRT Bangkok Metro / อินสตาแกรม: mrt_bangkok และ โมบายแอปพลิเคชัน: Bangkok MRT

ใส่ความเห็น