NEWS

อีอีซีแถลงข่าวโครงการ EEC Enterprise

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ อีอีซี พร้อมด้วย นายธัชพล กาญจนกุล รองเลขาธิการสายงานพื้นที่และชุมชน แถลงข่าว “โครงการ EEC Enterprise” พร้อมจัดเสวนาพิเศษในหัวข้อ EEC Enterprise กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน” ร่วมด้วย นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.), นายยุทธนา กาญจนะโกมล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และนายวิฑูร เนติวิวัฒน์ นายกสมาคมกัญชงไทย เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยนำร่องโครงการโรงงานกัญชงต้นแบบ ส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรกัญชง และพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชง เพื่อใช้ทางการแพทย์และเครื่องสำอาง ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เมื่อเร็วๆ นี้

ใส่ความเห็น