LIFESTYLE

CHG เดินหน้าเปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือดครบวงจร รพ.ระยอง by CHG

ยักษ์ลงทุน – นายแพทย์เกียรติศักดิ์ จิรโสตติกุล (ที่ 7 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง, นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ (ที่ 9 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1,5 และจุฬารัตน์ชลเวช, นางวันดี พิศนุวรรณเวช (ที่ 8 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ CHG ร่วมเปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือดครบวงจร โรงพยาบาลระยอง by CHG    โดยมี นายสาธิต ปิตุเตชะ (ที่ 5 จากซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ที่ 6 จากซ้าย) นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง (ที่ 3 จากซ้าย)  และแพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับ “ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด” โรงพยาบาลระยอง by CHG ให้บริการรักษาเฉพาะทางด้านโรคหัวใจอย่างครบวงจร ทั้งการตรวจวินิจฉัย รักษา ติดตามดูแล ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจหลังการผ่าตัด ด้วยทีมแพทย์และบุคลากรที่เชี่ยวชาญและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีอันทันสมัยให้กับประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง มีจำนวนเตียงผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ 6 เตียง (ห้องความดันลบ Negative Pressure 1 ห้อง)  เตียงธรรมดา 12 เตียง เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 มีผู้ป่วยได้รับการสวนหัวใจแล้วจำนวน 232 ราย และผ่าตัดหัวใจ 15 ราย ทำให้อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันลดลงจากร้อยละ 19.8 ในปี 2564 เหลือร้อย 8.62 ในปัจจุบัน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

ใส่ความเห็น