LIFESTYLE

TVD ดีเดย์จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบออนไลน์ 30 มิ.ย.นี้

ยักษ์ลงทุน – หลังจากประกาศทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่ซุปเปอร์ โฮลดิ้ง คัมปานี ไปหมาดๆ ทรงพล ชัญมาตรกิจ ซีอีโอคนเก่งแห่ง บมจ.ทีวี ไดเร็ค หรือ TVD ก็รุกจัดทัพใหม่ทันที ดีเดย์กำหนดเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/65 ในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ เริ่มเวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – EGM) พร้อมกำหนดให้วันที่ 14 มิ.ย. เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Record Date) แว่วมาว่ามีวาระสำคัญในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่ เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปจำนวน 256,730,000.50 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 513,460,001 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท อีกทั้งยังพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 513,460,001 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป งานนี้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นพร้อมไฟเขียว เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างธุรกิจและแผนขยายธุรกิจใหม่ที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น