ไม่มีหมวดหมู่

JR ร่วมเป็นวิทยากร งาน Forbes Thailand Forum 2022 : THINK AHEAD, FUTURE NEXT

ยักษ์ลงทุน – คุณจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (JR) ร่วมเป็นวิทยากรในงาน “Forbes Thailand Forum 2022 : THINK AHEAD, FUTURE NEXT” ซึ่งเป็นงานเสวนาใหญ่ประจำปี เนื่องในวาระครบรอบการดำเนินธุรกิจ 9 ปี ของนิตยสาร Forbes Thailand ซึ่งทาง JR ได้สะท้อนมุมมองอนาคตธุรกิจกับเศรษฐกิจโลกให้ผู้ร่วมงานได้รับฟัง  งานดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงแรม เซ็นทารา  แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆนี้

ใส่ความเห็น