NEWS

UAC ร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่ม SCG ภายใต้แนวคิด “CPAC Green Solution”

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ  บริษัท  ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC ได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับกลุ่ม SCG พร้อมกับพันธมิตรของ SCG กว่า  50 บริษัท เพื่อประสานความร่วมมือทางธุรกิจตามกรอบพัฒนาอย่างยั่งยืน

สอดคล้องกับเป้าหมายวิสัยทัศน์ของ SCG ที่คำนึงถึงผลลกระทบสิ่งแวดล้อม ดูแลสังคม และมีบรรษัทภิบาลขับเคลื่อนการทำงานผ่านการนำนวัตกรรมก่อสร้าง และเทคโนโลยี่ ดิจิทัลเข้ามาตอบโจทย์ลูกค้าภายใต้แนวคิด “CPAC Green Solution”  นวัตกรรมเพื่อสังคมสีเขียว เพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน มั่นคงในระยะยาว ณ สำนักงานใหญ่ SCG เมื่อเร็วๆ นี้

ใส่ความเห็น