NEWS

AQUA-NEWS ลงทุนธุรกิจ P2P Lending ต่อยอด Fintech ส่ง Peer for All รุกตลาดสินเชื่อระหว่างบุคคล

ยักษ์ลงทุน – บมจ.อควา คอร์เปอเรชั่น (AQUA)  ร่วมกับ บมจ. นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น (NEWS) แถลงข่าว  “การลงทุนซื้อ Peer-to-Peer (P2P) Lending ที่ผ่านการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดย AQUA และ NEWS  เป็นรายแรกและรายเดียวของประเทศ” ซึ่ง AQUA และ NEWS ร่วมกันลงทุน ในบริษัท เพียร์ ฟอร์ ออล  จำกัด (“PFA”) เพื่อประกอบธุรกิจ Peer-to-Peer Lending หรือ P2P สำหรับบริษัท AQUA ในสัดส่วน  60% และ NEWS  สัดส่วน 40% ในราคารวมทั้งสิ้น  500 ล้านบาท ภายใต้คอนเซปต์ “เดินหน้า Fintech นวัตกรรมการเงิน ”

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ AQUA ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ธุรกิจ FinTech เป็น Mega Trend ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจและเติบโตเป็นอย่างมาก   ในช่วงที่ AQUA มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจ เราได้มองหาสิ่งใหม่นวัตกรรมใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ธุรกิจเดิม ทาง  AQUA จึงตัดสินใจเลือกลงทุน FinTech ในรูปแบบ P2P Lending เนื่องจากเรามองว่าจะเป็นระบบการกู้ยืมเงินที่สามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ที่มีความต้องการกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่กลับถูกปฏิเสธ หรือแม้กระทั่งสามารถแก้ปัญหาลดการพึ่งพาการกู้หนี้นอกระบบของคนไทยได้อีกด้วย”

ตอนนี้บริษัท เพียร์ ฟอร์ ออล  จำกัด (“PFA”) ได้เป็นผู้ถือสิทธิ์บริหารใน “Nestifly”  ซึ่งประกอบธุรกิจ Peer to Peer Lending Platform (P2P) เป็นการให้บริการกู้ยืมระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านแพลตฟอร์ม โดยให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางและสนับสนุนการก่อให้เกิดการกู้ยืมระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ เป็นการจับคู่ระหว่างผู้ที่ต้องการกู้เงินและผู้ที่ต้องการให้กู้ ซึ่งจะเป็นการกู้ยืมรูปแบบใหม่ที่จะเข้ามาทดแทนการกู้ยืมผ่านธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินแบบที่คุ้นเคย  ซึ่ง ‘Nestify’ เป็นผู้ประกอบการรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจแล้ว และเราก็ตั้งใจจะให้ เพียร์ ฟอร์ ออล เข้ามาช่วยแก้ปัญหาด้านการเงินของคนไทยในระยะยาวอีกด้วย

สำหรับวิธีการในเฟสแรกนั้น ผู้กู้ไม่จำเป็นต้องมีสินทรัพย์ เช่น บ้าน รถ โฉนดที่ดิน ใดๆ เพื่อมาค้ำประกัน แต่สามารถใช้เป็นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของไทยมาค้ำประกันแทนได้เลย  ทำให้สะดวกทั้งต่อตัวผู้กู้เองและผู้ให้กู้อีกด้วย  ซึ่งเรามองว่าโมเดลนี้มีแนวโน้มการเติบโตสูง จึงตัดสินใจเข้าร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 60 ร่วมกับ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “NEWS”  ซึ่งจุดเริ่มต้นสำคัญคือความร่วมมือของเราทั้งสองบริษัทผ่าน บริษัท เพียร์ ฟอร์ ออล  จำกัด (“PFA”)  และเราจะเป็นรายแรกที่เตรียมเปิดให้บริการในประเทศไทย”

ด้านนายกฤษฎา พฤติภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NEWS กล่าวเสริมว่า สำหรับการได้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ AQUA  ซึ่งทาง NEWS เองก็กำลังอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนพร้อมมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจแนวใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับบริษัท ถือเป็นก้าวสำคัญที่ NEWS จะได้พัฒนาแผนธุรกิจของเราเองต่อไปในทางที่เราสนใจในอนาคตอีกด้วย

ขณะนี้ NEWS เอง ก็กำลังต่อยอดธุรกิจ Fintech ในเรื่องการให้บริการด้านการลงทุน ทั้งในรูปแบบบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.) และ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)  ซึ่งตอนนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม กำลังดำเนินการในขั้นตอนสุดท้ายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เพื่อที่จะสามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และให้บริการด้านการลงทุนกับประชาชนได้อย่างเต็มที่

ใส่ความเห็น