NEWS

“IP” ผนึก “อินโนบิก (เอเซีย)” เสริมฐานแกร่ง มุ่งเป้า 5 ปี อัพรายได้แตะ 5 พันล้าน

ยักษ์ลงทุน – บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา ผนึก อินโนบิก (เอเซีย) พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระยะยาว เปิดเผย 7 กลยุทธ์ รุกธุรกิจสุขภาพครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พร้อมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เทียบชั้นสากลลุยตลาดส่งออกทั่วโลก ปักธง 5 ปี รายได้รวมแตะ 5,000 ล้านบาท

ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) หรือ IP ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ เปิดเผยถึงการผนึกความร่วมมือกับบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ผ่านการลงทุนจาก บริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จำกัด พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระยะยาว (Long Term Strategic Partner) ว่า นับเป็นอีกความร่วมมือครั้งสำคัญในการต่อจิ๊กซอว์ธุรกิจสุขภาพแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ

ภายใต้ 7 โครงการความร่วมมือ (Partnership Projects) ประกอบด้วย การร่วมลงทุนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ยาตาจากยุโรป เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของโรงงานอินเตอร์ ฟาร์มา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้สามารถผลิตยาตาที่มีมาตรฐานสากล พร้อมส่งออกไปจำหน่ายได้ทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดยุโรป และอเมริกา

การใช้โรงงานอินเตอร์ฟาร์มา เพื่อเป็นทางเลือกการวิจัยและพัฒนา และการผลิตเวชภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทเวชภัณฑ์ระดับโลก, การใช้ โรงงาน อินเตอร์ฟาร์มา และโรงงานโมเดิร์น ฟาร์มา เป็นฐานการผลิตเวชภัณฑ์ และอาหารเสริมสุขภาพของบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด, การร่วมมือในการขยายเครือข่าย LAB PHARMACY รวมไปถึงการร่วมกันพัฒนาและขยายตลาดเครื่องดื่มสมุนไพร

การขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไปต่างประเทศผ่านเครือข่ายของ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด และ บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา ตลอดจนการร่วมกันขยายช่องทางเข้าถึงผู้บริโภคผ่านรูปแบบ Digital Platform ทั้ง Telepharmacy และ Telmedicine ซึ่งความร่วมมือกันครั้งนี้ นับเป็นพันธมิตรที่เติมเต็มซึ่งกันและกัน เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการแพทย์ของประเทศ และภาพรวมการเติบโตของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ปักธงรายได้รวมเติบโตแตะ 5,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี (2565-2570)

“อินโนบิกจะร่วมมือกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งผลิตภัณฑ์นวัตกรรม หรือไบโอเมดิคัลโปรดักต์ เทคโนโลยีใหม่ๆ ยาสามัญทั่วไป, โภชนเภสัชและอาหารเสริม รวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ซึ่งการมีพันธมิตรธุรกิจอย่างอินโนบิก น่าจะช่วยให้รายได้เติบโตมากกว่าและเร็วกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้” ดร.ฤณวรรธน์ กล่าว

ด้าน ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการผนวกรวมศักยภาพการแข่งขันและความเชื่อมโยงทางกลยุทธ์ ทั้งความเชี่ยวชาญ ทักษะการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบุคคลากร การแสวงหากระบวนการผลิตและระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย สามารถผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้บริโภค ตลอดจนร่วมมือกันขยายช่องทางการทำตลาดและการขายให้แข็งแกร่ง

โดยการร่วมลงทุนในครั้งนี้ จะต่อยอดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร ตั้งแต่เวชกัณฑ์ที่ใช้กับนวัตกรรมทางยา โภชนเภสัชและอาหารเสริม ยาสมุนไพรของไทย อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพื่อพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายเชิงพานิชย์ได้สำเร็จ พร้อมขยายตลาดให้ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนับเป็นการเพิ่มมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพ ที่จะช่วยผลักดันภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย

“อินโนบิก มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตผ่านการขับเคลื่อนธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าร่วมเข้าลงทุนในอินเตอร์ ฟาร์มา ครั้งนี้ จะสามารถวิจัย พัฒนา พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้บริโภคได้ตามเจตนารมย์ที่ตั้งไว้ โดย อินเตอร์ ฟาร์มา ถือเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำ ที่อินโนบิกได้เข้าไปร่วมลงทุน” ดร.บุรณิน กล่าว

 

ใส่ความเห็น