LIFESTYLE

BCPG ดีเดย์วันสิ่งแวดล้อมโลก Kick Off กิจกรรมปลูกป่าในโรงไฟฟ้า มุ่งเป้าลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2573

ยักษ์ลงทุน – นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย นำทีมผู้บริหารและพนักงาน พร้อมด้วยชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ร่วมกิจกรรมปลูกป่าในโรงไฟฟ้า ส่วนหนึ่งของโครงการ “บีซีพีจีมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2573” หรือ “BCPG’s Race to Net Zero 2030” ณ โรงไฟฟ้าปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ทั้งนี้ โครงการปลูกป่าในโรงไฟฟ้าด้วยการเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนในโรงไฟฟ้ามาปรับปรุงให้เป็นผืนป่า นอกจากจะช่วยเพิ่มแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกแล้ว ชุมชนยังได้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตที่ได้จากการเพิ่มพื้นที่ป่าอีกด้วย

ใส่ความเห็น