FUND

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วางใจแต่งตั้ง บลจ.ยูโอบี บริหารกองทุนผสมต่อเนื่องอีกรอบสัญญา

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ซ้าย) และนายวนา พูลผล (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามสัญญาจ้างให้บริหารกองทุนส่วนบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทกองทุนผสม (ตราสารหนี้ – ตราสารทุน) นับเป็นครั้งที่สองของ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) ที่ได้รับความไว้วางใจอีกครั้งในการบริหารกองทุนดังกล่าว เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ในประเทศ โดยจะเริ่มลงทุนตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 นี้เป็นต้นไป

ใส่ความเห็น