INSURANCE

วิริยะประกันภัย สนับสนุนอุปกรณ์จราจร สภ.เมืองปัตตานี

พ.ต.ท.สุพัฒน์ สภานุสชาติ สารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี รับมอบกรวยยาง จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายอัสมัน มะลี ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนปัตตานี เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อให้สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี นำไปใช้ในการจัดการจราจรให้มีความคล่องตัว เป็นระเบียบ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาจราจรบนท้องถนน ตลอดจนเพื่อลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสัญจรอย่างปลอดภัย ณ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี

ใส่ความเห็น