FUND

MFC ส่ง “MHEALTH” ลงทุนในกอง BGF World Healthscience Fund IPO 6–15 มิ.ย. 65 นี้

ยักษ์ลงทุน – บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ นำเสนอกองทุนใหม่ ‘กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น’ (MFC Health Innovation Fund หรือ MHEALTH) ที่ลงทุนใน BGF World Healthscience Fund (กองทุนหลัก) กระจายการลงทุนอย่างผสมผสานระหว่าง หุ้นคุณภาพ (ธุรกิจเวชภัณฑ์ ธุรกิจบริการทางการแพทย์) ที่ทนทานต่อความผันผวน และ หุ้นเติบโต (ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ ธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์) เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทน กองทุนหลัก ได้รับ Morningstar 5 ดาว บริหารโดยมี BlackRock ที่มีการลงทุนที่ยืดหยุ่นมีการควบคุมและกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม กองทุนหลักลงทุนในบริษัทระดับชั้นนำด้าน Healthcare เช่น UNITEDHEALTH GROUP INC, Johnson&Johnson, Astrazeneca PLC, PFIZER INC, SANOFI SA และ ELI LILLY ที่มีกิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ เภสัชกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์ และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

การลงทุนในธุรกิจการดูแลสุขภาพ (Healthcare) สอดคล้องกับ Mega Trend ถูกขับเคลื่อนโดย 1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศส่วนใหญ่ที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 2) แนวโน้มการใช้จ่ายด้านสุขภาพของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ 3) อุปสงค์ที่เกิดขึ้นใหม่จากนวัตกรรมทางการแพทย์ที่สำคัญ 5 ด้าน คือ 1.ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) 2.เทคโนโลยีในการวินิจฉัยโรค 3.การใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด 4.การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ด้านการดูแลสุขภาพ 5.การใช้เครื่องมือตรวจวัดและติดตามทางชีวภาพ

คุณธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปี 65 การลงทุนหุ้นต่างประเทศค่อนข้างผันผวน จากภาวะเงินเฟ้อสูงและธนาคารกลางของสหรัฐดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวด และลดสภาพคล่องในระบบการเงินลง ท่ามกลางปัจจัยลบรุมเร้าตลาดหุ้นดังกล่าว หุ้น Healthcare ถือเป็นทางเลือกในการลงทุน ที่ทนทานต่อความผันผวนของตลาดได้ดี และกลุ่ม Healthcare มีปัจจัย Mega Trend สนับสนุนการเติบโต และธุรกิจ มีลักษณะ Defensive สามารถส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อได้บางส่วน ธุรกิจ Healthcare สามารถสร้างกระแสเงินสดมีการขยายตัวของรายได้และอัตราการเติบโตกำไร (Earning) ที่สูงกว่ากลุ่มธุรกิจอื่นๆ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบหุ้นในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ หุ้นกลุ่ม Healthcare ได้สร้างผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและโดดเด่นกว่าให้ผลตอบแทนที่ดีเทียบกับความเสี่ยง และมีระดับความผันผวนที่ต่ำกว่า และแม้ในตลาดหุ้นขาลง หุ้นกลุ่ม Healthcare มักให้ผลตอบแทนดีกว่า

กองทุน MHEALTH กำหนดเงินทุนโครงการอยู่ที่ 2,000 ล้านบาท เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ ประเภท Feeder fund ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่กำหนดอายุโครงการ ความเสี่ยงกองทุนอยู่ที่ระดับ 7 และจะเปิดให้จองซื้อได้ระหว่างวันที่ 6 – 15 มิถุนายน 2565 จำนวนเงินสั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ซื้อขายได้ทุกวันทำการ

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC จะจัดงานสัมมนา “โอกาสการลงทุนในธุรกิจ Healthcare กับกองทุน MHEALTH” ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 –15.00 น. โดยมี ดร.ชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ, FRM ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กองทุนต่างประเทศ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และคุณณพกิตติ์ จันทานานนท์ SEA Client Business Representative, BlackRock Inc. ร่วมกับ น พ. รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา (หมอวิน) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทาง ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง ออร์โธปิดิกส์ รพ.ไทยนครินทร์ ร่วมให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน MHEALTH ดำเนินรายการโดย คุณศิรัถยา อิศรภักดี พิธีกรรายการ Morning Wealth จาก THE STANDARD สามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง Facebook: https://www.facebook.com/mfcfunds หรือ Youtube: https://www.youtube.com/c/MFCAssetManagementPLC

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 – 25 หรือที่ www.mfcfund.com

 

ใส่ความเห็น