FUND

Eastspring แนะนำปรับกลยุทธ์ลงทุน ชูสินทรัพย์กลุ่ม Defensive เหมาะเก็บเข้าพอร์ต

TMBAM Eastspring และ Thanachart Fund Eastspring จัดงานสัมมนาออนไลน์ “ลงทุนอย่างไร เมื่อเศรษฐกิจโลกกำลังเจอมรสุม” เพื่ออัพเดตโอกาสการลงทุนในสถานการณ์ที่ตลาดการลงทุนผันผวนสูงมาก โดยได้รับเกียรติจาก นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ TMBAM Eastspring และ Thanachart Fund Eastspring, นายบดินทร์ พุทธอินทร์ ผู้อำนวยการส่วนกลยุทธ์การลงทุน TMBAM Eastspring และนายพงศ์สรร ยอดเมืองเจริญ, CFA, FRM ผู้อำนวยการส่วนบริหารผลิตภัณฑ์ TMBAM Eastspring

โดยนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ TMBAM Eastspring และ Thanachart Fund Eastspringได้ให้มุมมองไว้ในช่วงต้นของงานสัมมนาว่า ในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างหนักหนาสำหรับตลาดลงทุนทั่วโลก แม้ว่าในปัจจุบันหลายประเทศจะเริ่มเปลี่ยนผ่าน โรคโควิด-19 จากการมองว่าเป็นการแพร่ระบาดไปสู่การเป็นโรคประจำถิ่นมากขึ้น ทำให้ทุกประเทศทั่วโลกสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างปกติ

ขณะที่เศรษฐกิจโลกจะดูเหมือนจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นได้ แต่ผลตอบแทนในตลาดการลงทุนในหลายๆ สินทรัพย์กลับไม่ได้ฟื้นตัวตามสถานการณ์โควิดที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน พบว่าหุ้นจากประเทศหลักๆทั่วโลกโลกทำผลตอบแทนติดลบและติดลบค่อนข้างหนักพอสมควร

ด้านนายบดินทร์ พุทธอินทร์ ผู้อำนวยการส่วนกลยุทธ์การลงทุน ได้ให้ความเห็นเสริมว่า ปัจจุบันการลงทุนทั่วโลกกำลังกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอน โดยมี 3 ประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยส่วนตัวเชี่อว่าอาจจะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและการลงทุนทั่วโลก

ประเด็นแรก ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ โดยเฉพาะเงินเฟ้อพื้นฐานของสหรัฐฯที่อาจเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง และตลาดยังประเมิน ว่าโจทย์ของเฟดนั้นไม่ง่าย เพราะนอกจากจะทำให้เงินเฟ้อลดลงมาแล้วต้องไม่ทำให้เศรษฐกิจถดถอยด้วย

ประเด็นที่สอง ความเสี่ยงด้าน Supply Shock หลังจากที่นโยบาย Covid Zero ของจีนที่ทำให้เกิดการล๊อคดาวน์ในจีนอีกครั้ง โดยเริ่มมีคำถามกันว่า GDP ที่จีนตั้งเป้าไว้ 5.5% นั้นจะเป็นไปได้มั้ย เพราะล่าสุดทาง Bloomberg Economics ปรับลดคาดการณ์ GDP จีนลงมาจาก5.1% เหลือ3.6%

และล่าสุดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทาง Bloomberg ได้ปรับคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจจีนลงอีกครั้งเหลือเพียงโต 2.0% นอกจากนั้นการล้อคดาวน์ในจีนแต่กลับไม่ได้กระทบแค่จีน เพราะกระทบถึง Supply Chain ทั่วโลกที่ต่างพึ่งพาโรงานในจีนเป็นส่วนใหญ่ โดยส่วนตัวเชื่อว่าความกังวลด้าน Supply Shock จะเริ่มส่งสัญญาณอีกครั้ง

ประเด็นสุดท้าย มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจากยุโรป เพราะยังมีกลุ่มประเทศ ที่ยังพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียอย่าง ฮังการี บัลแกเรีย สโลวาเกีย และสาธารณรัฐเช็ค ที่ยังคงไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังล่าว และขอยืดระยะเวลาออกไปขณะที่รัสเซียก็พร้อมจะตอบโต้อีกฝ่ายด้วยการตัดการส่งพลังงานไปยังประเทศที่ไม่จ่ายค่าพลังงานเป็นเงินรูเบิ้ล รวมถึงล่าสุดที่ทางรัสเซียจะไม่ส่งก๊าซไปยังฟินแลนด์เพื่อตอบโต้ที่ฟินแลนด์แสดงความจำนงเข้าร่วมกลุ่มนาโต้ ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์เกิดขึ้นอีกครั้ง และจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เงินเฟ้อในยุโรปเร่งตัวขึ้นอีก และเชื่อว่าอาจเป็นอีกแรงกดดันต่อการดำนโยบายการเงินของ ECB ที่เป็นอีกแรงที่ทำให้สภาวะการเงินโลกตึงตัวมากขึ้น

ต่อมา นายพงศ์สรร ยอดเมืองเจริญ, CFA, FRM ผู้อำนวยการส่วนบริหารผลิตภัณฑ์ ได้อัพเดตกลยุทธ์การลงทุน 3 กองทุนที่จัดว่าเหมาะเป็นกองทุนหลบภัยในช่วงที่ตลาดกำลังผันผวนหนัก

สำหรับกองทุน TMBGINCOME นั้น นายพงค์สรรได้อัพเดตกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนหลัก (PIMCO GIS Income Fund) ว่า PIMCO มีการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้หลากหลายประเภททั่วโลกตั้งแต่พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้เอกชน ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ และตราสารหนี้ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน (Securitized Asset) ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากปัจจัยมหภาคที่เข้ามากระทบ ทั้งเรื่องความกังวลของปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือภาวะความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนได้

นอกจากนี้กองทุนฯ ยังมีการถือครองตราสารหนี้ที่สามารถชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation Linked Bond) และตราสารหนี้เอกชนในกลุ่มสันทนาการและท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยสามารถได้รับผลตอบแทนในช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มมีการเปิดเมืองด้วย

และอีกหนึ่งกองทุน TMBGINFRA กองทุนที่เน้นลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก และลงทุนในกองทุนหลักคือ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund นายพงค์สรร ได้อัพเดตกลยุทธ์การลงทุนจากผู้จัดการกองทุนหลักไว้ว่า LAZARD ยังคงเน้นการลงทุนในบริษัทที่อยู่ในกลุ่มสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ เช่น ถนน ทางด่วน เสาส่งไฟฟ้า สนามบิน ฯลฯ เพราะสามารถสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอในภาวะที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนและอาจมีการปรับขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในอนาคตได้ นอกจากนี้ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง Infrastructure Fund เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังมีความน่าสนใจจากเป็นสินทรัพย์ที่เป็น defensive play (ข้อมูลจาก Lazard Asset Management)

และกองทุนสุดท้าย กองทุน TMBPIPF ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นที่ลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector) และ/หรือ หน่วย Infra ทั้งในและต่างประเทศ นายพงค์สรร ได้อัพเดตมุมมองต่อเศรษฐกิจและกลยุทธ์ในการลงทุนจากผู้จัดการกองทุนหลักไว้ว่า กองทุนยังคงเป้าหมายการลงทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานทั้งไทยและต่างประเทศ โดยเน้นในกลุ่ม 1) Industrial REIT ในไทย เพราะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce และ Logistics รวมถึงแนวโน้มการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างประเทศจากปัญหาซัพพลายเชนในจีน

2) กลุ่ม Retail REIT ในสิงคโปร์ เพราะได้รับประโยชน์จากค่าเช่าที่มีแนวโน้มกลับสู่สภาวะปกติภายหลังสถานการณ์ Covid ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีการเปิดประเทศในนักลงทุนต่างชาติเข้าได้อย่างเสรีมากขึ้น ในขณะที่ผู้จัดการกองทุนยังคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มูลค่าไม่แพง และมีระดับหนี้ต่ำเข้าพอร์ตลงทุน

โดย นายพงค์สรร ได้กล่าวสรุปในตอนท้ายว่า ผู้จัดการกองทุนหลักทั้ง 3 กองทุน ได้มีการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะกับสภาพตลาดในปัจจุบันให้สอดคล้องกับภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นและเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ยังมีการกระจายการลงทุนในหลากหลายกลุ่มธุรกิจและประเทศเพื่อลดความผันผวนของพอร์ตลงทุนโดยรวม ในระยะสั้น กองทุนอาจได้รับผลกระทบไปบ้าง แต่อย่างไรเชื่อว่าในระยะยาว จะสามารถกลับมาสร้างผลตอบแทนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

หากสนใจลงทุน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.TMBAMeastspring.com หรือโทร 1725 ในวันและเวลาทำการ หรือผ่านช่องทางการขายของบริษัทฯ หรือตัวแทนการสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับแต่งตั้ง

ใส่ความเห็น