INSURANCE

วิริยะประกันภัย รับรางวัล “Thailand’s Most Admired Brand”

วิริยะประกันภัย รับรางวัล “Thailand’s Most Admired Brand” ผู้นำกลุ่มประกันภัย ครองความน่าเชื่อถือสูงสุด 19 ปี ต่อเนื่อง

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนายภาคภูมิ วิริยะพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัล “Thailand’s Most Admired Brand & Why We Buy 2022” ในฐานะผู้นำกลุ่มประกันภัยที่มีแบรนด์ครองความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บริโภคสูงสุดเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 (ค.ศ. 2004 – 2022) จากผลสำรวจ “Thailand’s Most Admired Brand และ Why We Buy?” ของนิตยสาร BrandAge

ในโอกาสนี้ นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานที่ปรึกษานิตยสาร BrandAge / ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย นายธนเดช กุลปิติวัน บรรณาธิการบริหารนิตยสาร BrandAge ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัทฯ โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ นิตยสาร BrandAge ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ จัดทำผลวิจัยเพื่อสำรวจความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และปัจจัยที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยผลสำรวจในปี 2022 มีทั้งสิ้น 8 หมวดสินค้า 66 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลปรากฏว่า บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังคงเป็นบริษัทประกันภัยที่ได้รับความนิยมและครองใจผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งผลวิจัยลำดับความสำคัญที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการประกันภัยภัย

อาทิ ความมั่นคงของบริษัท เคลมประกันง่าย พนักงานเคลมไว ตัวแทนประกันภัยให้บริการดี มีเครือข่าย/สาขาให้บริการมาก/ทั่วประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการโหวต ให้เป็น Best Brand ในด้านอื่นๆ อีกด้วย

ใส่ความเห็น