ENERGY

กฟผ. เปิดขายซองประกวดราคา โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำสองเขื่อนใหญ่

ยักษ์ลงทุน – กฟผ. เปิดขายเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนรัชชประภา เดินหน้าติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงทดแทนอุปกรณ์เดิม หนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน มุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. เปิดขายเอกสารประกวดราคาจัดซื้อโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เครื่องที่ 4-5 จังหวัดกาญจนบุรี กำลังผลิตรวม 360 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชชประภา เครื่องที่ 1-3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังผลิตรวม 240 เมกะวัตต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและขยายอายุการใช้งานโรงไฟฟ้า กำหนดขายเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2565 และเปิดซองประกวดราคาโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชชประภา เครื่องที่ 1-3 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 และ โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เครื่องที่ 4-5 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

 

โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนรัชชประภามุ่งปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยยืดอายุการใช้งานออกไปไม่น้อยกว่า 30 ปี ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และเป็นการเตรียมความพร้อมปรับเปลี่ยนไปสู่โรงไฟฟ้าดิจิทัล (Digital Power Plant) ด้วยการนำ AI (Artificial Intelligence) เข้ามาวางแผนเดินเครื่องและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ นอกจากนี้โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เครื่องที่ 4-5 ยังใช้เทคโนโลยีแบบสูบกลับที่สามารถสูบน้ำกลับขึ้นมากักเก็บเป็นพลังงานสำรอง (Energy Storage System: ESS) ได้อีกด้วย โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชชประภา เครื่องที่ 1-3 มีแผนทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2568-2570 และโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เครื่องที่ 4-5 มีแผนทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2569-2570 การปรับปรุงโครงการทั้งสองจะช่วยสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามนโยบายมุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www4.egat.co.th/fprocurement/biddingeng/

ใส่ความเห็น