FINANCE

CIMB Thai จัดหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ผลตอบแทนขั้นต่ำ 0.25% – 0.75% ต่อปี

CIMB Thai เปิดตัวผลิตภัณฑ์ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง Maxi Flexi ESG คุ้มครองเงินต้น 100% ผลตอบแทนขั้นต่ำ 0.25% – 0.75% ต่อปี*เสริมสร้างความมั่งคั่งในทุกสภาวะตลาดอย่างมีธรรมาภิบาล กับโอกาสการลงทุนระดับโลกด้วยสกุลเงินดอลลาร์  

พอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า Maxi Flexi ESG เป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง อายุ 3 ปี อ้างอิงกับดัชนี Citi FlexiBeta ESG USD VT5 เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการเคลื่อนไหวของดัชนีอ้างอิง 36% ต่อปี ลูกค้าสามารถลงทุนได้ทั้งสกุลเงินบาท* และดอลลาร์สหรัฐ เป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเน้นลงทุนในตราสารทุนและพันธบัตรรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับ ESG ปรับสัดส่วนการลงทุนอย่างมีวินัยอัตโนมัติรับผลตอบแทนขั้นต่ำสม่ำเสมอในทุกสภาวะตลาด คุ้มครองเงินต้น 100% โดยธนาคาร โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนรายใหญ่

ตัน คีท จิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า ธนาคารมุ่งเน้นการลงทุนที่สนับสนุนแนวคิด และมีความเกี่ยวข้องกับ ESG (Environmental, Social, and Governance) ท่ามกลางสภาวะตลาดการลงทุนที่ผันผวนในปัจจุบัน สนับสนุนความมั่งคั่งที่สะสมให้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง และมั่นใจได้ว่าเงินที่ลงทุนไปได้ใช้ไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีธรรมาภิบาล

โดยเงินต้นที่ลงทุนไปยังคงอยู่ครบ ทั้งยังได้สนับสนุนให้เกิดสิ่งดีๆและเป็นประโยชน์ต่อสังคม เรียกว่าเป็นการลงทุนที่ สบายใจ โดยกลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่ ( High Net Worth) เป็นกลุ่มปิรามิดทางสังคม หากช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมและการลงทุนที่ยั่งยืนก็นับได้ว่า ความมั่งคั่งที่มีนั้น ได้ช่วยสร้างความแข็งแรงและนำทางผู้อื่นให้ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติและโลกนี้ให้สวยงามและน่าอยู่ยิ่งขึ้น

ภูดินันท์ เศรษฐนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารพัฒนาผลิตภัณฑ์การเงิน ผู้บริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์การเงินและที่ปรึกษา Equity Derivatives ธุรกิจบริหารเงิน ธุรกิจขนาดใหญ่ และผู้บริหารการขายลูกค้าบุคคลธนกิจบริหารช่องทางการขายธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เสริมว่า ปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วง 2ปีที่ผ่านมา ตลาดการลงทุนมีความผันผวนสูง ทำให้การลงทุนที่ได้รับความสนใจสูงขึ้นคือ ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มครองเงินต้น ถือครองไว้ได้อย่างสบายใจ

โดยมีผลตอบแทนที่แน่นอนแม้ยามตลาดผันผวน สอดคล้องกับการลงทุนใน Maxi Flexi ESG ซึ่งเป็นการลงทุนรูปแบบใหม่ ที่มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ อย่างมีวินัยภายใต้กลยุทธ์การบริหารที่โดดเด่นแบบ Rulebased Framework เข้าถึงสินทรัพย์ทั่วโลกทั้งพันธบัตรและหุ้น นักลงทุนไม่จำเป็นต้องเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของดัชนี (Index) เองตลอดเวลา

อีกทั้งยังมีผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นของดัชนี Citi FlexiBeta ESG USD VT5  ซึ่ง Exclusive มีเฉพาะที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เท่านั้น อีกทั้งการอ่อนค่าของเงินบาทถือได้ว่าเป็นโอกาสสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศที่อยู่ในรูปเงินสกุลดอลลาร์ เพราะนอกจากจะได้ผลตอบแทนบนสินทรัพย์ลงทุนแล้ว ยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนอีกต่อจากอัตราแลกเปลี่ยนที่คาดว่าเงินบาทจะอ่อนค่าลงต่อเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์

ตัวอย่างตราสารทุนที่ลงทุนในพอร์ต ได้แก่ หุ้นบริษัท ASML Holding ที่ได้รับ ESG score 69/100, หุ้นบริษัท Visa ที่ได้รับ ESG score 63/100, หุ้นบริษัท Walt Disney ที่ได้รับ ESG score 55/100 จาก Arabesque

ใส่ความเห็น