NEWS

IIG โชว์เหนือ กำไร Q1/65 ทะยานกว่า 151.6%

ยักษ์ลงทุน – IIG อวดกำไร Q1/65 โตพุ่ง 151.6% รายได้รวม 222.62 ล้านบาท จากฐานลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้น คาดทั้งปียังเติบโตต่อเนื่องจากธุรกิจ CRM และ ERP ตั้งเป้ารายได้ปี 65 แตะ 900-950 ล้านบาท คาดโตมากกว่า 30%

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน) หรือ IIG เปิดเผยว่า ผลการดำเนินการประจำไตรมาส 1 ปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 28.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.22 ล้านบาท หรือ 151.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลการดำเนินงานที่เติบโตจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจการให้ใช้ใบอนุญาตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการให้บริการในทุกประเภทธุรกิจ ประกอบกับมีฐานลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้น

สำหรับรายได้รวมอยู่ที่ 222.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70.72 ล้านบาท หรือ 46.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นรายได้จากการขายและให้บริการ 219.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.17 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ยังคงมีรายได้หลักจากธุรกิจด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เป็นหลัก ซึ่งมีรายได้อยู่ที่ 112.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.38 ล้านบาท หรือ 33.6% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการอนุญาตให้เช่าในระบบซอฟแวร์ และรายได้จากให้บริการ CRM หลังจากการติดตั้งการใช้งาน ประกอบกับมีฐานลูกค้าใหม่ที่เพิ่มเข้ามา เช่น ลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่มธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจพลังงาน นอกเหนือจากฐานกลุ่มลูกค้าเดิม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากธุรกิจด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) อยู่ที่ 92.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.63 ล้านบาท หรือ 65.5% จากฐานลูกค้าใหม่ในธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ รวมถึงรายได้จากการอนุญาตให้เช่าระบบซอฟต์แวร์ (EPR On Cloud) ที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากฐานลูกค้าเดิมและลูกค้ารายใหม่ และรายได้จากการบริการที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ การสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า (CEM) และการตลาดดิจิทัล อยู่ที่ 6.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.72 ล้านบาท หรือ 13.4% จากการให้บริการลูกค้าในกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายยา

ขณะที่ รายได้จากธุรกิจด้านการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่อธุรกิจ (iiG Data) มีรายได้อยู่ที่ 1.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.69 ล้านบาท หรือ 57.5% โดยมีรายได้หลักจากการให้บริการลูกค้าในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลและกลุ่มธุรกิจประกันชีวิต สำหรับรายได้จากบริการจัดหาบุคลากรทางด้านระบบงานสารสนเทศอยู่ที่ 5.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.75 ล้านบาท หรือ 14.9% จากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจธนาคาร

“ ภาพรวมจากผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 บริษัทฯ มีการเติบโตเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นผลจากการที่องค์กรธุรกิจต่างเห็นความสำคัญของการลงทุนในเรื่อง Digital Transformation ต้องการนำเทคโนโลยีด้าน Enterprise Solution ที่ทันสมัยเข้าไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเพื่อรองรับกับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น โดยในปีนี้ บริษัทฯ มีฐานลูกค้าใหม่ที่เป็นรายใหญ่เข้ามาเพิ่ม และประเมินว่าจะยังคงรักษาระดับการเติบโตไว้ได้ รวมถึงการรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ” นายสมชาย กล่าว

นายสมชาย กล่าวอีกว่า ในปี 2565 บริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้เติบโตประมาณ 900-950 ล้านบาท จากการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบ และการให้บริการอื่นๆ ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด รวมถึงการหาช่องทางและโอกาสในการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทฯ

ใส่ความเห็น