INSURANCE

พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 197 วันวิสาขบูชา

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย พร้อมหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา และกัลยาณมิตร จัดโครงการ “พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 197” เนื่องในวันวิสาขบูชา สร้างบุญมหากุศล เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา

โดยนิมนต์ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร มาเป็นประธานสงฆ์ พระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและรองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล หลังจากนั้นจึงได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ปัจจัยบำรุงศาสนสถาน ณ ศาลาสร้างใหม่ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

ใส่ความเห็น