LIFESTYLE

APM คว้ารางวัลงาน International Finance Awards 2022

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ พร้อมนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด รับรางวัล International Finance Awards 2022 ในสาขา Most Innovative Investment Banking Advisory

ซึ่งการได้รับรางวัลนี้ตอกย้ำการทำงานของ APM ในการดูแลลูกค้า โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้ง สร้างโอกาสทางธุรกิจ และส่งเสริมความสามารถขององค์กรของลูกค้า ในด้านการเงิน การปรับโครงสร้างหนี้ การจัดการสภาพคล่อง หรือการหาพันธมิตรทางธุรกิจ  รวมทั้งการนำบริษัทเข้ากระจายหุ้นเป็นครั้งแรก ด้วยความพร้อมของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวาณิชธนกิจ และสามารถทำงานตอบสนองให้ผู้ประกอบการเป็นบริษัทชั้นนำได้

ใส่ความเห็น