ENERGY NEWS

BGRIM เผยโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 ขนาด 140 MW เริ่ม COD แล้ว

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด บริษัทย่อยของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM (ถือหุ้น 50.7%) ประกาศเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 (ABP1R) กำลังการผลิตติดตั้ง 140 เมกะวัตต์ โดยเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM) เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 30 เมกะวัตต์ กับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี และส่วนที่เหลือเป็นการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำระยะยาวกับลูกค้าอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ให้ได้รับการสนับสนุนไฟฟ้าและไอน้ำที่มีเสถียรภาพในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม (SPP Replacement) ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง และลดปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติต่อหน่วยลง

นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้า SPP Replacement อีก 3 โครงการ (ABP2R และ BGPM1&2R) กำลังการผลิตรวม 420 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการภายในปี 2565 – ต้นปี 2566 โครงการโรงไฟฟ้า SPP ใหม่อีก 2 โครงการ (BGPAT2 และ BGPAT3) กำลังผลิตไฟฟ้ารวม 280 เมกะวัตต์ มีกำหนดการ COD ในปี 2566 และโครงการโรงไฟฟ้าแบบผสมผสาน (โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงาน) อู่ตะเภา เฟสแรก มีกำหนดการ COD ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566

ใส่ความเห็น